Zlatá čísla pro svůj telefon vybírejte s citem

Jaký vliv má výběr číslic na náš život

Všude kolem nás jsou čísla. Provází náš život již od první třídy, učíme se poznávat jejich vzájemné vlivy a proměny v jednoduchých počtech, ve složitějších rovnicích a grafech a mnozí z nás si uvědomují, že veškerý hmotný svět lze vyjádřit matematickým zápisem. Devítková soustava je svým způsobem zvláštní, veškerá čísla lze převést a rozložit na jednotlivé číslice a každá z nich pracuje s určitou tzv. vibrací. Podobně, jako je tomu u energetických kanálů v lidském těle, které známe pod názvem „čakry“.

číslo domu

V tomto směru je zajímavé zmínit se o tzv. osobní roční vibraci a životním číslu. Každý z nás si tu zvolil při narození určité vlivy, které mu pomáhají vytvořit život podle vlastních představ, a životní číslo je jedním z nejsilnějších. Pokud chceme využít jeho potenciál, lze jej zesílit i dalšími okolnostmi, jako je například výběr vhodného zlatého čísla telefonu.

Výběr telefonního čísla nepodceňujte

Životní číslo získáme součtem číslic data narození, které neustále mezi sebou sčítáme, až na základní číslici. Např. pro datum 14.7.1981 je životní číslo 4. Podle toho se pak rozhodujeme, zda chceme jeho vliv podpořit, nebo naopak zmírnit a využít jiných čísel.

Lidem s životním číslem 1 spíše vyhovuje jít vlastní cestou a také je vhodné ji podpořit třemi nebo více jedničkami ve zlatém čísle telefonu.

Dvojka naopak znamená postoj orientovaný na život v páru a zvyšuje intuici. S dvojkami v telefonu se lépe navazuje přátelství.

dívka s telefonem

To samé platí i pro šestky, tito lidé mají rádi harmonii, pohodu a klid, jsou přátelští a rádi vyhledávají společnost. Šestky je vhodné doplnit devítkami, které zvyšují senzitivitu, nebo čtyřkami, s nimiž lze snáze dosáhnout úspěchu v materiální oblasti.

Lidé s trojkou bývají často umělecky založení a mají schopnost lépe chápat abstrakci. Mnoho z nich také najde uplatnění v podobných oborech, jako je např. elektrotechnika, programování a spíše vědecké obory.

Pětky mají rády volnost a rády cestují, osmičky mohou využít a podpořit svůj intelektuální potenciál, sedmičky naopak spolupráci v kolektivu. Vhodně sestavená kombinace trojčíslí či šestičíslí, vzestupné či sestupné řady u telefonního čísla tedy mohou zásadně promlouvat do vašeho životního stylu.