Vyplatí se být členem výboru SVJ a jak lze z funkce později odstoupit?

Být členem výboru SVJ není žádná legrace, pro někoho, kdo nemá příliš času a problematice nerozumí, to může být hodně obtížná funkce, jak z ní odstoupit?

Vyplatí se být členem výboru SVJ a jak lze z funkce později odstoupit?

Být ve výboru společenství vlastníků jednotek není úplně vždy snadné. Obvykle na tuto funkci kývnou spíše starší lidé, kteří jsou v důchodu a mají čas se tímto zabývat, nejlepší ale je, když do funkce nastoupí někdo, kdo tomu skutečně rozumí. To čím se zabývá výbor SVJ není vždy úplně snadné a mnoho lidí tomu nerozumí, navíc jde o funkci veřejnou, domluvit se ale občas s lidmi, s vlastníky není jednoduché. Někdy musí být člověk skutečně dobrým manažerem.

pexels-photo-3183197

Šli byste do toho?

Za funkci člena výboru společenství vlastníků jednotek samozřejmě náleží odměna, ovšem jde spíše o symbolickou částku, takže kývnout na nabídku chce opravdu odvahu. Členem se většinou stávají lidé, kteří mají k domu vztah, znají okolí, znají vlastníky a danou problematiku a hlavně ti, co buďto mají času na rozdávání nebo tomu opravdu rozumí. Na práci toho pak členové výboru mají skutečně mnoho, je potřeba rozdělit si úkoly mezi jednotlivé členy, každý totiž pak může dělat jeden svůj úkol a tím se usnadňuje chod domu pro všechny.

Nejčastěji pak jde o vedení a svolávání schůzí, kontrolu toho, zda všichni vlastníci řádně platí výdaje spojené s bydlením a podobně, nasnadě je ohlídání změn v katastru nemovitostí, zda se například nezměnil nový vlastník a podobně. Výbor by měl mít pod palcem všechno, co se v domě děje nebo, co by se dít mělo. Hlídá potřebné kontroly, opravy a zkrátka dohlíží na celkový chod domu. Samozřejmostí je i jednání s vlastníky a vyřizování jejich požadavků.

pexels-photo-1181344

Když je toho moc

Povinnosti plynoucí z funkce člena výboru společenství vlastníků ale nejsou pro každého, z funkce pak lze samozřejmě odstoupit. I když se nejspíš připravte na to, že vás ostatní nebudou chtít pustit, když už si vás zvolili. Zánik funkce člena výboru SVJ je možné zpravidla na shromáždění vlastníků, kdy se o odstoupení nebo odvolání člena výboru z funkce hlasuje. Odvolávat členy pak může i řídící orgán, kterým bývá buďto předseda výboru SVJ nebo celý výbor SVJ.

Vše se řídí platným občanským zákoníkem a jeho ustanovením.