Středoškolské školství

Nedávné přijímací zkoušky na střední školy dávají prostor k zamyšlení nad úrovní středoškolského školství a nad přístupem rodičů. Nutně se vnucuje také úvaha nad soukromými středními školami.

Mnozí rodiče si nedokáže představit, že by jejich děti mohly nastoupit na učiliště. Maturita je přece základ, děj se, co děj. Protože děti nemají požadované známky, mnozí hlásí děti na soukromé střední školy, kde se obvykle skutečně dostanou, žáků je málo a proto dochází k boji o žák.
Jenomže soukromá střední škola nemá o nic snadnější než škola státní a pokud student na studium skutečně nemá, tak je více než pravděpodobné, že sítem státních maturit neprojde.

Velmi tedy záleží na rodičích, aby byli upřímní a dokázali zhodnotit, zda je jejich dítě inteligentní, ale dočasně indisponované lajdáctvím a při troše dobré vůle je schopno tento deficit dohnat, nebo zda je méně inteligentní nebo deficit z lajdáctví je příliš velký na to, aby se dal dohnat s trochou dobré vůle.
 

Rodiče buďte pravdiví

Rodiče by si měli uvědomit, že jelepší mít dítě vyučené, než dítě se základním vzděláním po tom, co nezvládne střední školu. A i po vyučení je možnost dodělat si maturitu prostřednictvím nástavbového studia.
Soukromé střední školy nejsou od toho, aby přijímaly méně talentované studenty, jejichž rodiče za jejich vzdělání platí, jak tomu bohužel často je. Představují vzdělávací alternativu standardnímu středoškolském školství.
 

Alternativa

Co například nabízí?

  1. Rozšiřují nabídku– v určitých regionech je nabídka středoškolských oborů poměrně fádní. Soukromé státní školy přichází s rozšiřující nabídkou a nabízí zcela nové obory.
  2. Dostupnost poptávky– v jiných případech soukromé školy reagují na vysokou poptávku po určitých oborech, kdy státní školy nejsou schopny přibrat dostatečný počet žadatelů a dochází k výraznému převisu poptávky za nabídkou. Jedná se přitom o obory snadno uplatnitelné na trhu práce. Například cestovní ruch, sociální práce.
  3. Individuální přístup– státní školy bývají nekompromisní v docházce. Stačí jen málo absence (omluvené) a student bez ohledu na to, zda látku umí, se snadno dostane do statusu neklasifikován, kdy je nucen dělat v podstatě opravné zkoušky v období prázdnin. Soukromé školy v tomto ohledu akceptují trochu vyšší absenci, kritériem je znalost.
  4. Odbornost– nezřídka soukromé střední školy zakládají nadšenci v určitých oborech, kteří nejsou spokojeni s výukou na státních školách. Nabízí odbornější vzdělání a motivační přístup ke studiu.

Posted in Nezařazené