Stěhování může ztroskotat na problematické nájemní smlouvě

Když oslovíte stěhovací firmu, ta vás přestěhuje v termínu, který určíte, pokud je rezervován včas (tedy za předpokladu, že je termín volný). Většina firem je ochotna provést akci i o víkendu, případně ve svátek, v některých případech je možné i přestěhování v nočních hodinách. Požádat můžete i o demontáž nábytku a stěhování těžkých předmětů, vybavení garáže, dílen, stěhování strojů a výrobních zařízení.

Některé záležitosti však musíte vyřešit sami a jednou z nich je i nájemní vztah. Problém vyvstává především tehdy, pokud jste nájemcem, a máte nešikovně koncipovanou smlouvu, která vám brání bez sankcí přestěhovat předčasně.

dálniční provoz

Stěhování a nájemní smlouvy

Každý nemá to štěstí, aby bydlel ve vlastním, mnoho lidí je nuceno sdílet prostředí pronajaté a tím pádem jsou velmi úzce svázáni s pronajímatelem. Ať už mají jakkoli koncipovanou nájemní smlouvu, vždy se jedná o vzájemný vztah na bázi právní, ale také lidské. Stává se totiž, že právní normy nemusí obsáhnout situace nadstandardní, kde je pak podstatná dobrá vůle obou stran ohledně nějakého vzájemně prospěšného konsensu.

zácpa na silnici

Jednou z nadstandardních situací je stěhování bytů Praha Odnesto.cz. V nájemní smlouvě můžete mít zakotvenu výpovědní lhůtu a případné sankce za její nedodržení, ale jsme jen lidé a měli bychom si vyjít vstříc i v situacích, které jsou nad rámec smluvního ujednání. A těch je celá řada – úmrtí v rodině a následné dědictví, výpověď ze zaměstnání a nová pracovní příležitost na druhém konci republiky, zdravotní důvody (vážná nemoc, kdy je žádoucí co nejdříve opustit město plné smogu a stresu a odstěhovat se na venkov) atp.

Moudří lidé vám proto poradí ještě zavčasu, dokud se „nic neděje“, s pronajímatelem promluvit a případné nadstandardní situace buď projednat osobně se svědky anebo ještě lépe je písemně stvrdit v dodatku nájemní smlouvy.