S čím vám vypomůže solární plachta

Má význam kupovat takové „nesmysly“, jako je například solární plachta Chlorito na hladinu bazénu? Připadá vám to skutečně jako vyhazování peněz?

Zabezpečí bazén před spadem nečistot

Bazén v době, kdy se v něm nikdo nepohybuje, je ideální prostředí pro záchyt různých nečistot z ovzduší a tím se zbytečně snižuje kvalita vody a samozřejmě nás to nutí k navyšování dávek bazénové chemie a ke spouštění filtračního procesu. Přitom tomu dokáže jednoduše zabránit nějaká stříška nebo solární plachta. Plachta pro zakrývání hladiny je velmi levná, rozhodně levnější, než plastová či kovová střešní konstrukce, a svůj účel bude plnit mnoho let. Vyrábí se v podobném duchu, jako bublinková fólie a díky bublinkám se také snadno udrží na hladině.

voda v bazénu

Stabilizuje únik tepla z vody

V některých článcích na internetu se můžete dočíst o tom, jak úžasně vzduchové bublinky ve fólii ohřívají vodu na principu slunečních paprsků pronikajících skrze oblý tvar bublinek, který připomíná lupu. Ano, lupu to sice připomíná, ale žádný zahřívací efekt to nemá. Ovšem solární plachta svůj název odvozuje i od toho, že funguje jako izolační materiál, který snižuje ochlazování vody, a tím šetří náklady na vytápění a vyhřívání bazénu.

bazén plný vody

Snižuje vypařování

Skutečně významnou, i když možná pro někoho zanedbatelnou funkcí, je snižování výparu vody z nádrže. Třeba vám to bude připadat malicherné, ale za jediný den se v koupací sezóně vypaří z bazénu o ploše 30 čtverečních metrů (dejme tomu v nádrži o rozměrech 3,5 x 9 metrů) přibližně sto padesát litrů vody, za týden je to rovný kubík a za měsíc čtyři kubíky vody. Když počítáte přibližnou cenu vody (vodné a stočné) sto korun za kubík, za dvanáct koupacích měsíců zaplatíte 1200 korun jen za dolévání vody do bazénu. Snadno si tedy spočítáte, zda se vám solární plachta na bazén vyplatí, nebo ne.