Proč stát vyžaduje po firmách vést finanční účetnictví

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že dobré finanční účetnictví je jedním ze základních pilířů úspěchu každé firmy. Koneckonců přináší mnoho cenných informací, které by jinak bylo velmi obtížné, až nemožné získat, a stálo by to poměrně dost práce.pracující účetní

Poskytuje totiž nejen přehled o aktuálním stavu financí, ale také o zisku za předchozí období. Můžeme se tedy podívat zpět a zjistit, jak postupně rostl úspěch či neúspěch firmy. Víme také díky němu, jak se zvyšuje či snižuje obrat peněz, ať už se jedná o náklady, tedy nejčastěji nákup nových materiálů, mzdy zaměstnancům, odvody sociálního a zdravotního pojištění, či jen výdaje za energie v provozu, ale také výnosy, představované obvykle prodejem jednotlivých druhů zboží.

Málokterá firma vyrábí jen jeden druh, to by bylo i poměrně hloupé. Například sýrárny sice mohou vyrábět jen sýr, ale vyrábí ho více druhů, takže si každý zákazník může vybrat ten, který mu nejvíce chutná. A tak je to v jakémkoliv oboru. Důležité je však vědět, který produkt je nejúspěšnější a kterého se naopak prodá nejméně, a ten inovovat, či místo něj začít produkovat nějaký jiný.

To vše jsou samozřejmě výhody, které plynou podnikateli. Avšak jak víme, povinnost vést účetnictví není dobrovolná, nýbrž daná zákonem. Ale proč tomu tak je? Stát by něco takového neuzákonil, pokud by z toho neměl nějaký užitek, pokud by to něčemu nesloužilo. Ovšem k čemu slouží toto nařízení?

Jednoduchá odpověď je samozřejmě k výpočtu daní. Díky účetnictví můžeme lépe a přesněji spočítat, kolik musíme státu odvést. Avšak to bychom zvládli i bez toho, především u malých firem. Proč tedy tato povinnost? Je to poměrně jednoduché: poskytuje snadnou možnost kontroly.faktury, kalkulačka a tužka

Všichni víme, že může kdykoliv přijít kontrola z úřadu a naše účetní záznamy si vyžádat. Pokud tam najde nějakou chybu, budou z toho vyvozeny důsledky. Je to proto, aby se zabezpečilo, že všichni budou skutečně platit daně tak, jak mají a nebudou je krátit. Koneckonců se jedná o hlavní příjem státu. Je samozřejmé, že si jej chce ohlídat a chce mít možnost jej zkontrolovat.

Proto příště, až budete sedět na účetní knihou, nebrblejte, a místo toho si vzpomeňte na to vše, co vám poskytuje. Bez ní by totiž vedení podniku bylo mnohem těžší.