Jak je to s tím výdělkem?

Lidé se věnují činnosti zvané práce především proto, že jejich život stojí peníze a ty si nelze až na výjimky pořídit jinak než právě ve formě odměny za odvedenou práci. Lidé tedy pracují, i když jim to není třeba právě po chuti, a to jenom s vyhlídkou na to, že ve stanoveném termínu dostanou finanční odměnu. Peníze, ze kterých pak mohou zaplatit všechno to, co k životu potřebují nebo po čem prahnou.

Jenže zatímco je toto vyjádření reality vlastně jednoduché, ve skutečnosti to zase až tak prosté není. A to nejen proto, že nejsou vždy mzdy takové, jaké by si zaměstnanci představovali.

měna EU

Ono to totiž neprobíhá jenom tak, že by zaměstnanec odevzdal svému zaměstnavateli plody své práce, tento by je zpeněžil a dal zaměstnanci určitý díl z takto získaných finančních prostředků. Mezi odevzdáním odvedené práce a výplatou, kterou za to člověk obdrží, existují i relativně složité mezikroky, bez nichž by to prostě nešlo. Protože jsou tyto nařízeny zákony a předpisy, jež se nesmí obcházet.

Než člověk dostane za práci to, co dostane, je tu třeba ještě pojem hrubá mzda. Tedy to, co se zaměstnanci obvykle slíbí při uzavření pracovní smlouvy, co tento ale nakonec nedostane. Protože se z toho musí napřed strhnout povinné odvody, jimiž jsou sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.

mince eura

A aby se v tom zaměstnanec aspoň v hrubých rysech orientoval, pomůže mu s výpočtem pojmu průměrná hrubá mzda Kalkulackacistemzdy.cz. Díky této kalkulačce si může každý zaměstnanec z toho, co dostal takzvaně na ruku, vypočítat, zda mu byla skutečně ona hrubá mzda zaměstnavatelem poskytnuta. Respektive si může naopak zjistit, kolik z oné přislíbené hrubé mzdy nakonec dostane. Což může určitě prospět, protože se díky takovému výpočtu předejde třeba i hořkému zklamání z toho, kolik (hrubého) bylo zaměstnavatelem slíbeno a kolik člověk fakticky dostal.